วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2552

การออกแบบระบบพื้นคอนกรีตอัดแรง (Post-Tensioning Design)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับวิศวกรโครงสร้างที่ต้ิองการออกแบบระบบพื้นคอนกรีตอัดแรง
(Post Tension)ได้อย่างมืออาชีพ โดยจะเรียนตั้งแต่รูปแบบและวิธีการวิเคราะห์ระบบพื้นทั้ง Equivalent Frame และ Finite Element Method เทคนิคในการออกแบบคอนกรีตอัดแรง
การทำงานแต่ละขั้นตอนในพื้นคอนกรีตอัดแรง แนะนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้ในการออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงในประเทศไทย ตลอดจนการศึกษาดูงานการก่อสร้างพื้นคอนกรีตอัดแรง ในสถานที่ก่อสร้างจริงในเขตกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาอบรม

2 วัน

เมื่อจบการอบรมนี้แล้ว สามารถที่จะเข้าใจได้ดังนี้

  • สามารถเข้าใจถึงพฤติกรรมของโครงสร้างที่มีลักษณะพิเศษ ได้อย่างถูกต้อง เพื่อการ ออก แบบที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
  • สามารถควบคุมการการก่อสร้างได้ดียิ่งขึ้นและัหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดได้

เนื้อหาหลักสูตร

อยู่ระหว่างปรับปรุง

ค่าอบรม

10,000 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

เวลาอบรม

09:30 - 16:30 น.

สถานที่อบรม

ศูนย์อบรมทูพลัส เทรนนิ่งเซ็นเตอร์

สิ่งที่ท่านจะได้รับใน Package


เอกสารประกอบการอบรม (Training Manual)
ของสมนาคุณ ฟรี
อาหารกลางวัน อาหารว่าง และกาแฟ พร้อมของว่างตลอดการอบรม
ใบประกาศนียบัตรอย่างดี
ใช้ Internet ในการรับ-ส่ง Email ได้ระหว่างพักเรียน ฟรี
ได้รับส่วนลดพิเศษ 10% ในการอบรมในหลักสูตรอื่นๆ ในครั้งต่อไป
รับประกันคุณภาพ หากผู้ที่ผ่านการอบรมไปแล้วยังไม่เข้าใจสามารถเรียนทบทวนซ้ำได้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น